กรอ.หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กล่าวว่า กรอ.ได้จัดสรรเงินสนับสนุน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ จากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลของธนาคารโลกที่สนับสนุนเงินแบบให้เปล่าวงเงิน รวม 23 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ( HCFC-22) ช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศของไทยจำนวน 11 ราย และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีกระบวนการผลิตไปใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน เป็นสารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนต่ำ ซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 8-12% และเพิ่มความสามารถในการทำความเย็นได้ถึง 5-10% เทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HCFC-22

นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการไทยยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยให้หันมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารทำความเย็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตั้งเป้าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสตาร์แอร์ ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของไทยเป็นฐานการผลิตหลักของโลก ส่วนบริษัทได้เข้าร่วมโครงการมาแล้ว 3 ปี เน้นผลิตเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการการค้า ล่าสุด ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่อันดับสองของจีน ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของไทย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       มติชนออนไลน์, 2560, Nt5 – กรอ.หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก, [online], Available: https://www.matichon.co.th/news/516465 [2 เมษายน 2560].

Write a comment