สร้างฝาย ช่วยสัตว์ป่า คืนแหล่งน้ำให้ป่าไม้

“สร้างฝาย ช่วยสัตว์ป่า คืนแหล่งน้ำ ให้ป่าไม้” จัดโดย : มนตร์อาสา จุด
ประสงค์ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทาง ธรรมชาติ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ

Write a comment