จับตาเตือนภัย “การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำส่งผลอากาศแปรปรวน”

ไทยรัฐนิวส์โชว์, ThairathTV  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกส่วนหนึ่งจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นในมหาสมุทร ซึ่งกระแสน้ำดังกล่าวจะถูกขับเคลื่อนโดยความร้อนและความเค็มของเกลือในทะเล จะนำพาความร้อนความเย็นพัดไปยังพื้นที่ต่างๆ ทำให้เกิดสภาวะอากาศในแต่ละพื้นที่ของโลกต่างกันออกไป การไหลเวียนดังกล่าวหากเป็นไปอย่างปกติก็จะทำให้สภาวะอากาศโลกเป็นปกติ  แต่ถ้าหากการไหลเวียนของกระแสน้ำเกิดผิดปกติหรือชะงักไปก็จะทำให้สภาวะอากาศของโลกเกิดความแปรปรวนอย่างรุนแรง โดยผลกระทบของความแปรปรวนที่เห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทย ได้แก่ ปรากฏการณ์เอลนินโญ่และลานินญ่า ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

เผยแพร่โดย thairath

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ไทยรัฐนิวส์โชว์, 2559, Ct4 – จับตาเตือนภัย “การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำส่งผลอากาศแปรปรวน” | 14-02-59 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | Thairathtv, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=Sncei6CefRE [14 กุมภาพันธ์ 2559].

Write a comment