ภาวะโลกร้อนอาจทำให้เมืองเวนิส หายไปภายใน 100 ปี

หน่วยงานเทคโนโลยีแผนใหม่ด้านพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งชาติ ในประเทศอิตาลี ได้เผยถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เริ่มค่อยๆส่งผลกระทบต่อเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ำเต็มไปด้วยคลอง มีประวัติศาสตร์ยาวนานและสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนนับล้านไปเยือน ซึ่งภายใน 100 ปีข้างหน้าอาจจะจมอยู่ใต้น้ำก็เป็นได้

ได้มีการตีพิมพ์ลงวารสารควอเตอร์นารี อินเตอร์เนชั่นแนล ถึงการพิจารณาเหตุการณ์อุทกภัยที่มีผลกระทบต่อแผ่นโม่หินทรงกลมเก่าแก่ ที่สามารถทำนายความเป็นไปได้ของระดับน้ำในทะเลเมดิเตอเรเนียนว่าจะสูงขึ้น ถึง 140 เซนติเมตร ส่งผลให้พื้นที่ราบชายฝั่งทะเลประมาณ 5,500 ตารางกิโลเมตรของเมืองเวนิสถูกน้ำท่วมก่อนปี ค.ศ. 2100 โดยเชื่อว่าอีก 33 พื้นที่ทั่วอิตาลีมีความเสี่ยงเช่นกัน

ทั้งนี้ ทีมวิจัยคาดการณ์ว่าการสูญเสียพื้นที่บนบกครั้งต่อๆไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นของเมือง ซึ่งเหลือก็เพียงแต่ผู้มีอำนาจในการวางแผนที่ดินควรตัดสินใจและคำนึงการ จัดการชายฝั่งอย่างรู้เท่าทันอย่างไร

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2560, Nt4 – ภาวะโลกร้อนอาจทำให้เมืองเวนิส หายไปภายใน 100 ปี, [online], Available: https://www.thairath.co.th/content/883152 [14 มีนาคม 2560].

Write a comment