พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อนแก่ประชาชนผู้บริโภค และกิจกรรมการรับรู้ฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน

By 21 สิงหาคม 2020
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์แล […]

Regional Conference : Come together to tackle a climate crisis

By 21 สิงหาคม 2020
Regional Conference  : Come together to tackle a c […]

การสัมมนาออนไลน์ “Circular Biz : Towards A Low Carbon and Sustainable Future”

By 21 สิงหาคม 2020
การสัมมนาออนไลน์ “Circular Biz : Towards A Low Carbon a […]

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey”

By 21 สิงหาคม 2020
พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contes […]

การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย”

By 21 สิงหาคม 2020
การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับปร […]
เก็บขยะ พิทักษ์ ภูชี้ฟ้า-ดอยแม่สลอง

เก็บขยะ พิทักษ์ ภูชี้ฟ้า-ดอยแม่สลอง

By 24 กรกฎาคม 2020
กิจกรรมเก็บขยะ พิทักษ์ภูชี้ฟ้า-ดอย แม่สลอง จ.เชียงราย 9 […]